17. ER WAS EENS DE ….ATk.

 

 

 

 

Kenteken borstzak brevet schutter « Telegeleide Tuigen ».

(Uitgangskledij)

 

 

 

 

Zilver kenteken van

Onder Officieren.

(Muts)

 

Badge kenteken op weefsel.

(Burger Blazer of sportkledij)

 

 

 

A. Geschiedenis van de Eenheid.

 

Het is de geschiedenis van een elite Eenheid, spijtig genoeg te vroeg verdwenen.

Wanneer in 1962 de Afrikaanse opdrachten stoppen, en om te kunnen ingezet worden op Europees vlak, is het noodzakelijk het Regiment

Para Commando te voorzien van een Anti Tank Eenheid met een grotere wapenprestatie (draagwijdte minstens tot 2.000 meters) dan de Energa en de Blindicide.

 

 

"Uittreksel van DM/G3 van de EMG/G3 Plan N° 3059 van 29 juli 62 Paragraphe (4)b":

De Kie ATk Para Commando werd opgericht op datum van 01 maart 1963.

Kazernering                      : Flawinne Caserne SLt THIBAUT

Taalregime                        : FransSectie Personeel              : N° 35

 

 

Zo is de stijl van de formule gebruikt in de dagelijkse orders (OJ) N° 01/63 van 01 maart 1963 voor het bekendmaken van de officiële oprichting van een nieuwe eenheid in de schoot van het Regiment Para Commando.

Zijn ontstaan was langdradig, daar de rekrutering van zijn personeel gestart was in augustus 1962 en de gespecialiseerde opleiding die plaats vond in het zelfde jaar gedurende de cursus ENTAC (ENgin Téléguidé Anti-Chars) te LEOPOLDSBURG en die 2 maanden had geduurd.

 

 

De nieuwe eenheid, opgericht voor het Anti Tank gevecht in de schoot van het Regiment Para Commando, zowel in klassieke operaties, luchtvervoerde operaties en ter versterking van het Anti Tank vermogen van de bataljons Para Cdo, was uitgerust met projectielen ENTAC en vervoerd op jeep WILLYS. De Kompagnie met een effectief van 129 militairen (6 Officieren, 29 Onder Officieren et 94 Vrijwilligers en Miliciens) bevatte een Staf en drie pelotons (A,B,C), elkeen met twee secties met twee schootsposten.

 


 

HISTORIEK VAN DE EENHEID.

01 maart 1963: Oprichting van de Kie ATk (Anti Tank) Para Cdo onder het bevel van Kapitein Commandant Ghislain de GROOTE. Zij rekruteerde op dezelfde datum zijn eerste peloton; de twee andere volgden in augustus en januari 64 aangezien de inlijvingen elke vijf maanden voorzien zijn volgens de tijdspanne in voege voor de bataljons Para Cdo. Het personeel ingelijfd in de Kie krijgt er zijn militaire basisvorming en zijn fysieke voorbereiding van Para Cdo. Daarna verblijven ze op een volgens in het CE Cdo (Centre d'Entraînement Commando) en in het CE Para (Centre d'Entraînement Parachutiste) voor het behalen van de brevetten "A" Para & Cdo. Elk peloton is verbonden aan een bataljon (A = 1 Bn Para / B = 2 Bn Cdo / C = 3 Bn Para) en neemt deel aan de meerderheid van de activiteiten training voorzien voor dit bataljon, onder meer de manoeuvres AMF(L) (Allied Command Mobile Force Land).

 

#########################

 

Bij de oprichting is de Staf van de Kie ATk als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie     :    Kapitein Commandant de GROOTE Gh. (†)

Tweede in bevel                     :    Kapitein LARDIN R.

Pelotons oversten                 :   1 Luitenant UYTTERSPROT P.

                                                        1 Luitenant MALHERBE P.

                                                        1 Luitenant DEUDON G.

 

RSM                                          :     Adjudant HAUFMAN J.   ()      

                  

               

 

De Kapitein Commandant

Ghislain de GROOTE

(† in 2007)

1 Korps Overste

Van de Kie ATk,

Gedurende een parade

 

 

1963 - 1968 : De eenheid is vertegenwoordigd in alle manoeuvres waarbij het Regt Para Cdo is betrokken. Ze neemt onder andere deel in 1965 aan het manoeuvre DARK NIGHT. SInds 1964 voeren de pelotons tevens de raid in CORSICA uit en oefent ze in OTTERBURN (UK) met het bataljon waaraan ze verbonden zijn.

 

 

 

Het peloton "B" van de Kie ATk.

Marche van NAMEN in 1967.

 Peloton overste Luitenant DEUDON.

Brevet schutter ENTAC,

Toegekend aan het detachement Van de Infanterie School te LEOPOLDSBURG.

 

 

 

November 1964: Operatie DRAGON ROUGE en DRAGON NOIR (STANLEYSTAD & PAULIS). Het peloton (A) verbonden aan het 1 Bn Para "en vergeten door deze", is verplicht zich in te tomen te FLAWINNE en na te denken over er niet bij te zijn.

 

 

 

Een raid in CORSICA, de Adjudant

Médard LEIDING (†),

 RSM van de Kie ATk in die periode.

1967, het Pl "B" neemt deel aan een schietkamp te Otterburn (GB), bij de terugreis is het de laatste reis van de KAMINA.

 

  

Sectie ATk in steun voor de 14 Kie van het 2 Bn Cdo  gedurende het manoeuvre AMF (l)

"Summer and Marmara Express"

Panier ATk ontplooit gedurende het zelfde manoeuvre AMF (l)

in Griekenland en Turkije (1966).

 

#########################

 

30 september 68:

Bevelsovergave tussen de Majoor de GROOTE en de Kapitein Commandant VANDERPERRE.

 

De Staf van de Kie ATk is als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie   :     Kapitein Commandant VANDERPERRE R. (†)

Tweede in bevel                   :     Kapitein DEUDON G.

Pelotons oversten               :     1 Luitenant HANOT F.

                                                        1 Luitenant LAROY H.

                                                        1 Sergeant Majoor VERVINCKT O.

RSM                                         :    Adjudant LEIDING M. (†)  

 

  

 

De Majoor

VANDERPERRE  R.

(† in 1978),

Stelt de Kie ATk voor aan

Luitenant Generaal SEGERS

gedurende een parade in de kazerne te Flawinne.

 

 

  

De Luitenant HANOT en het Pl "A"

van de Kie ATk, geplaatst voor een C-119 met vooraan de beker van de challenge Generaal DANLOY

gewonnen in die periode.

Van links naar rechts, zittend:

BEAUFAYS, QUOILIN, COLLET.

Gehurkt:

MATHY, MARECHAL, DE KEYSER,

 ROYNEZ, DUFOUR, QUERIST,

SCAUX, GALAND.

Staande:

???, ???, Lt HANOT,

GENICOT, QUOILIN, DARDENNE

 

 

1969 - 1971: De Kie handhaaft zijn gehechtheid aan de manoeuvres van het  Regiment en van het 1 (BE) Korps (BLUE RESCUE, GROSSER ROSSELSPRUNG,.....).

 

 

Inname stelling (op de grond) van een affuit ENTAC gedurende een oefening in GRIEKENLAND.

Defilé jeep ENTAC te KAVALA, gedurende een manoeuvre NAVO in GRIEKENLAND.

 

  

15 & 16 augustus 1970: Plechtigheid van het peterschap van de eenheid door de gemeente van GRAND-HAN.

Na een mislukte poging met de gemeente van Comblain-au-Pont (ONEUX) op 30 en 31 augustus van vorig jaar, de Generale Staf geeft de toelating voor het peterschap door de gemeente van Grand-Han in de entiteit van DURBUY aan de Kie ATk.

  

 

Vaandel vervaardigt ter gelegenheid van het peterschap, het stelt voor:

 - aan de ene kant een badge van de Kompagnie Anti Tank Para Commando;

 - aan de andere kant het wapenschild van de gemeente Grand-Han.

 

 #########################

 

29 januari 71:

Bevelsovergave tussen de Majoor VANDERPERRE en de Kapitein Commandant E. GENOT.

 

De Staf van de Kie ATk is als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie :     Kapitein Commandant GENOT E.

Tweede in bevel                 :      Kapitein DEUDON G.

Pelotons oversten             :     1 Luitenant LAROY H.

                                                      Onder Luitenant NOEL L.

                                                      Onder Luitenant de LAVAREILLE Y.

RSM                                      :     Adjudant Chef BRICHARD R.    ()

 

De Kapitein Commandant Emile GENOT

Parade te Grand-Han.

 Aan het hoofd van de Kie gedurende een defilé.

 

  

1971 - 1977: Voortzetten van deelname aan de training van het Regiment Para Cdo en aan de manoeuvres van het 1 (BE) Korps.

  

2 jeeps ENTAC (manden geopend)

Gedurende een oefening stellinginname.

Vervoer van munitie ENTAC met een AS24,

licht parachuteerbaar voertuig.

 

Foto van de Staf van de Kie ATk gedurende een bezoek aan de SHAPE te Casteau op 26 maart 1973.

Men herkent in de opeenvolgende rangen van links naar rechts en van vooraan naar achteraan:

Rang 1,1SM Cardinal, Sgt Dimanche, Adj Davin (†), Kpn Defaux (†), Lt Noël, Cdt Genot,

 ADC Brichard, Sgt Galand, 1SM Dewitte, 1SM Adam, 1Sg Jamin, Sgt Vandenborre, Sgt Paree;

Rang 2, Sgt Tordoor, Sgt Grandjean, Kpl Kirch, Sgt Franquet, Kpl Gerlache, Sgt Marechal;

Rang 3, Sgt Sneessens (), ?????, Kpl Ringoir (), Sgt Passuello, Sgt Lermusieaux, Sgt Pinchart,

Kpl Empain, Kpl Gaspard, Kpl Gonda, Kpl Henin, Kpl Larbouillat ()

Rang 4, Kpl Mathy (), Kpl Nicodème (), Kpl Van Messem, ?????, Kpl Hardy, Kpl Devillez,

?????, Kpl Schollaert, Kpl Mathues, Kpl Branders, Kpl Foucart.

 

#########################

 

10 september 73:

Bevelsovergave tussen de Majoor GENOT en de Kapitein Commandant SBH P. MALHERBE.

 

De Staf van de Kie ATk is als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie :     Kapitein Commandant SBH MALHERBE P.

Tweede in bevel                 :     Kapitein Commandant DEFAUX F. (†)

Pelotons oversten             :     1 Luitenant NOEL L.

                                                      1 Luitenant de LAVAREILLE Y.

                                                      Onder Luitenant DECLERCQ M.

                                                      Onder Luitenant GOOSSENS M.

RSM                                       :      Adjudant Chef BRICHARD R.    ()

 

De Kapitein Commandant SBH P. MALHERBE

Luitenant, Chef de Pl C rechts,

gedurende de parade van de marche du souvenir te VIELSALM.

 

Bevelvoering CE Cdo.

 

Bevelhebber Brigade

Para Cdo.

 

1974: de eenheid levert zijn eerste detachementen veiligheid te ZAVENTEM.

In november neemt ze deel aan de actie "Hulp aan de boeren" door het inzetten van twee detachementen

(Peloton A et B).

Zijn inlijvingen zijn met twee maanden verschoven ten opzichte van de bataljons Para Cdo,

En dit ten gevolge van een tekort aan kandidaten dienstplichtigen.

 

#########################

 

16 september 74:

Bevelsovergave tussen de Majoor SBH MALHERBE en de Kapitein Commandant DETRY.

 

De Staf van de Kie ATk is als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie :     Kapitein Commandant DETRY A.

Tweede in bevel                 :     Kapitein Commandant DEFAUX F.

Pelotons oversten             :     1 Luitenant NOEL L.

                                                      1 Luitenant de LAVAREILLE Y.

                                                      Onder Luitenant DECLERCQ M.

RSM                                       :      Adjudant Chef BRICHARD R.    ()

 

 De Majoor DETRY, 

gedurende zijn bevelvoering aan het hoofd van de 7 Cie Med te

Marche-En-Famenne

(na zijn verblijf in de Kie ATk Para Cdo).

 

Januari 76: deelname van de Kie aan de hulpverlening ten gevolge van de overstroming te RUISBROEK.

 

1976:  einde inlijving van dienstplichtigen en professionalisering van de Kie.

 

#########################

 

15 juni 76:

Bevelsovergave tussen de Kapitein Commandant DETRY en de Kapitein Commandant HANOT.

 

De Staf van de Kie ATk is als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie :     Kapitein Commandant HANOT F.

Tweede in bevel                 :     Luitenant ROLAND JM.

Pelotons oversten             :     1 Luitenant CARETTE .

                                                      1 Luitenant DEBONTRIDDER .

                                                      1 Luitenant LEMERCIER.

RSM                                      :     Adjudant Chef BRICHARD R.    ()

 

De Kapitein Commandant HANOT

links, gedurende een parade te GRAND-HAN.

Gedurende een mutsuitreiking te Marche-les-Dames

 

18 mei - 26 juni 78: operatie RED BEAN au SHABA (KOLWEZI). De Kie werd niet vergeten (deze maal) en neemt deel met twee pelotons (het  derde blijft in opleiding te Flawinne) aan de operaties in KOLWEZI en het volledige SHABA.

Na de operatie redding der uitwijkelingen van verschillende nationaliteiten, de Kie ATk, enige eenheid uitsluitend voorzien met beroepsmilitairen is aangeduid om ter plaatse te blijven en bij te dragen aan het behoud van veiligheidsgevoel bij de uitwijkelingen. Na deze aanleiding werden verschillende gevoelige punten beveiligd, onder andere KIPUSHI, KAMBOVE, FUNGURUME. Haar opdracht eindigde op 26 juni na 40 dagen operationele opdracht.

Ze wordt vermeld op de dagorder van het Leger.

 

KOLWEZI.

…de Kompagnie Anti Tank Para Commando.

" Van 19 mei tot 10 juli 1978, blijk gevend van koelbloedigheid, een discipline en een merkwaardige efficiëntie in het volbrengen van een opdracht van bevrijding en bescherming van de Belgen en Buitenlanders waarvan hun leven in gevaar was in de SHABA en in het bijzonder te Kolwezi.

 

 

Personeel van de Kie in afwachting te LIBREVILLE in GABON bij een technische landing gedurende

de vlucht naar KAMINA

Onder Officieren van de Kie bereiden het materiaal voor te KAMINA voor de opdracht KOWLEZI.

(Men herkent de 1 Sergeant LERMUSIEAUX

en de Sergeant FOLIE).

De Tweede in bevel,

de Luitenant DEBONTRIDER (in het midden),

een pelotons overste de Luitenant CARETTE

 (links), En de radio de Korporaal JOIE (rechts)

 Gedurende een oefening mars in de rimboe.

Een mooie foto van een Afrikaanse zonsondergang genomen gedurende deze operatie.

 

#########################

 

16 september 78: bevelsovergave tussen de Kapitein Commandant HANOT en de Kapitein Commandant BRIJS.

 

De Staf van de Kie ATk is als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie :     Kapitein Commandant BRIJS U.

Tweede in bevel                 :     Kapitein ROLAND JM.

Pelotons oversten             :     1 Luitenant CARRETTE H.

                                                      1 Luitenant  DEBONTRIDDER.

                                                      1 Luitenant LATTAQUE P.

RSM                                      :      Adjudant Chef BRICHARD R.    ()

 

De Kapitein Commandant U. BRIJS gedurende een plechtigheid te Grand-Han.

Voor de Kie ATk

Voor het monument der gesneuvelden

Later, Kolonel in de Staf van de Brigade

 

 

            19 juli 79: levering van het nieuwe wapen ATk - de MILAN (MIssile Léger ANtichar).

 De Kie herstructureert zich en wordt Kie AMF(L) (ALLIED MOBILE FORCE LAND), mobiele element van de NATO voorzien om afschrik te verzekeren op de vleugels NOORD (Noorwegen) en ZUID (Turkije/Griekenland) van het verbond.

 

5 december 79: het peloton "A" neemt deel met het 1 Bn Para aan een raid in CORSICA. Op het einde van de raid, een automobilist beukt in op de colonne van het peloton en verwond zwaar de Kpl LOPEZ. Hij overlijdt op 06 december in het militaire ziekenhuis LAVERAN te MARSEILLE waar hij was opgenomen.

 

#########################

 

01 augustus 80:

Bevelsovergave tussen de Kapitein Commandant BRIJS en de Majoor LAROY.

 

De Staf van de Kie ATk was als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie :     Majoor LAROY H.

Tweede in bevel                 :     Kapitein ROLAND JM.

Pelotons oversten             :     Onder Luitenant VAN DEN EYNDE T.

                                                      1 Luitenant SLIZEWSKI R. ()

                                                      1 Luitenant LATTAQUE P.

RSM                                       :      Adjudant Chef BRICHARD L.  ()

 

Majoor LAROY H.

 

De eenheid zet zijn op puntstelling van de nieuwe dril voor het uitbaten van zijn bewapening verder en neemt deel aan verschillende manoeuvres Regiment, 1 (BE) Korps en vooral AMF(L).

 

Lagland in 1980.

(Lt Slizewski en Lt Van den Eynde)

Ex Héli te St Hubert in 1980.

(Sdt Gentili en Binard)

 

 

#########################

 

 

29 juli 82:

Bevelsovergave tussen de Majoor LAROY en de Kapitein Commandant GERARD.

 

De Staf van de Kie ATk was als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie :     Kapitein Commandant GERARD A..

Tweede in bevel                 :     1 Luitenant LAMBILLON.

Pelotons oversten             :     Onder Luitenant VAN DEN EYNDE T.

                                                      Onder Luitenant VANDERBORGHT.

                                                      Onder Luitenant de FORMANOIR de la CAZERIE

RSM                                       :     Adjudant  Chef BRICHARD L.  ()

 

De Kapitein Commandant André GERARD gedurende zijn herkenning als Korps Overste van de Kie ATk door de Kol SBH VERSTRAETEN.

 

De Kolonel b.d. A. GERARD

gedurende een bevelsovergave

te Flawinne.

 

Met de invoering van de MILAN in de Bataljons Para Cdo is de aanwezigheid van de Kie ATk in de schoot van het Belgische detachement voor de AMF(L) minder noodzakelijk. Ze is dus niet meer weerhouden ter beschikking van de AMF(L).

Deze nieuwe toestand belet echter niet zijn deelname aan nieuwe NAVO manoeuvres.

 

 

#########################

 

 

05 oktober 84:

Bevelsovergave tussen de Majoor GERARD en de Kapitein Commandant NOËL.

 

De Staf van de Kie ATk was als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie :     Kapitein Commandant NOEL L.

Tweede in bevel                 :     1 Luitenant LAMBILLON.

Pelotons oversten             :     Onder Luitenant CORBEEL.

                                                      Onder Luitenant NINITTE.

                                                      Onder Luitenant de FORMANOIR de la CAZERIE.

RSM                                       :     Adjudant Chef BRICHARD L.  ()

 

De Majoor NOEL gedurende een mutsuitreiking te Marche-Les-Dames.

 

Gedurende zijn bevelvoering van het CE Cdo.

 

1986: een project om de eenheid uit te rusten met voertuigen van het type CVRT (Gepantserd voertuig op rupsen) is gepland, maar het behaalt geen resultaat.

12 februari 88: een ploeg bestaande uit een Onder Officier en een vrijwilliger schutter MILAN nemen permanent deel met regelmatige aflossingen met de Zeemacht aan de operaties in de Persische golf (OCTOPUS).

 

A960 GODESIA

 

Schip van de Belgische Zeemacht deelnemer aan de opdracht. 

De schutter MILAN de 1 Sergeant VANHOYE,

(Nu 1 Luitenant,

Commandant van de Kie Kamp in het CE Cdo)

 

 De bevoorrader MILAN

de Kpl VANDEKERCKOVE,

(op heden 1 Sergeant Instructeur

bij de Special Forces)

 

 

#########################

 

 

22 december 1988

Bevelsovergave tussen de Majoor NOËL en de Kapitein Commandant Y. de LAVAREILLE.

 

De Staf van de Kie ATk was als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie :     Kapitein Commandant de LAVAREILLE Y.

Tweede in bevel                 :     1 Luitenant VAN DEN EYNDE T.

Pelotons oversten             :     Onder Luitenant COUTEREEL A.

                                                      Onder Luitenant BREUER W.

                                                      Onder Liutenant PAQUET J-M.

RSM                                     :     Adjudant Chef CARDINAL M.

 

 De Cdt de LAVAREILLE

Gedurende een raid in Corsica.

Gedurende een opdracht in Somalië voor de Staf van de Brigade.

Gedurende zijn nieuw leven ten voordele van het Rode Kruis.

 

 

#########################

 

 

04 januari 1991:

Bevelsovergave tussen de Majoor Y. de LAVAREILLE en de Kapitein Commandant Ph. LATTAQUE.

 

De Staf van de Kie ATk was als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie :     Kapitein Commandant LATTAQUE Ph.

Tweede in bevel                 :     1 Luitenant BREUER W.

Pelotons oversten             :     Onder Luitenant DANTINNE.

                                                      Onder Luitenant TRAPPERS.

                                                      Onder Luitenant CLOSSET C.

RSM                                       :     Adjudant ETIENNE M.

 

De Majoor LATTAQUE gedurende de bevelsovergave te Flawinne op 06 april 1994.

 

23 mei tot 28 juni 91: een medische ploeg van de Kie neemt deel aan de actie internationale hulp (PROVIDE COMFORT) te been gebracht door de Verenigde Naties in het noorden van Irak.

 

08 juni 1991: levering van de nieuwe jeeps voorzien voor de MILAN.

 

Een ploeg Milan gedurende een oefening.

Jeeps Milan gedurende een 21 juli te Brussel

 

06 tot 20 september 1991: deelname aan dat eerste manoeuvre van de Multinationale Divisie.

 

24 september tot 10 november 1991: de Kie ATk Para Cdo neemt deel in de schoot van een detachement van de Brigade (Staf Bde, 1 en 3 Bn Para, Esc Recce & Kie ATk) aan de operatie "BLUE BEAM" in ZAÏRE.

De opdracht van de Kie was gedurende de eerste fase te Kinshasa, bezetting van het vliegveld N'DJILI (Staf Kie + 2 pelotons), en "CAMAC", oude zetel van de CTM (Coopération Technique Militaire) in het hart van de Zaïrese hoofdstad met het derde peloton.

Nadien werd de opdracht uitgebreider. Het is dusdanig dat op 25 oktober, het Pl "A" versterkt met elementen van de Staf Kie een stormlanding uitvoert op het vliegveld van MOANDA. Gedurende de beveiliging van de boorden van de landingsbaan moet het landingselement hardnekkig Zaïrese deserteurs ontzetten die aanpalende gebouwen plunderden. Een Recce jeep van de Kie werd tevens geconfronteerd met een Zaïrees detachement die onze stelling bedreigden. Deze opdracht had als doel de petroleum putten langsheen de enclave van KABINDA te beveiligen.

Op het zelfde ogenblik voerde de rest van de Kie een stormlanding uit op MATADI met als doel BOMA en MATADI te ontruimen via de baan, na twee dagen piste vervoegden ze KINSHASA.

Evacuatie opdrachten zullen eveneens uitgevoerd worden in de Bas-Zaïre en te KIKWIT.

Op 03 november verlaat de Kie N'DJILI na de beveiliging van het vertrek van de laatste C-130 en vervoegt het centrum van de stad om er de nacht door te brengen. De volgende morgen steekt de Kie de rivier Zaïre over op een industrieel platboomd vaartuig en vervoegt CONGO (BRAZZAVILLE) van waaruit ze België vervoegen.

 

Overvliegen van de rivier met C-130 gedurende een opdracht.

Dagelijkse vergadering van de Staf van de Kie.

 

De soldaat DAWAGNE

(hedendaags 1 Sergeant, Onder Officier

 Instructeur in de Kie Kamp van het CE Cdo),

Staande voor het paneel welkom in MUANDA.

Deze foto bezit een speciale waarde,

De dag voordien werden we onthaald onder het vuur van de deserteurs die de omliggende gebouwen van het vliegveld plunderden.

Foto van het industriële platboomd vaartuig behorende aan de scheepswerf gebruikt door de Kie om Zaïre te verlaten en de rivier over te steken richting.

 

 

1991, Het Regiment Para Commando is verheven tot de rang

 "BRIGADE PARA COMMANDO".

 

 

20 januari tot 24 februari 93: de Kie ATk neemt deel met een detachement van de Bde Para Cdo aan de opdracht "SUNNY WINTER" te BRAZZAVILLE (ex Frans Congo) om deel te nemen aan een eventuele evacuatie van onderdanen uit Zaïre in geval van nieuwe verslechteringen van het lokaal politiek klimaat. Na een dertigtal dagen van "Standby", en na een week van achterwacht na het vertrek van het 3 Bn Para vervoegt de eenheid het vaderland op 24 februari.

 

Hangar van het vliegveld (Maya-Maya) te Brazzaville

zoals we het hebben gevonden bij onze aankomst.

Voertuigen van de Kie klaar voor het inladen en dit voor een eventuele opdracht richting Zaïre.

 

De volledige Kie ATk verzamelt voor een C-130 gedurende deze opdracht.

 

 Defilé van 21 juli 1993,

De Kie ATk defileert met blauwe muts en vertegenwoordigt de Belgische Eenheden onder het schild van de UNO.

 

04 augustus tot 24 december 1993: op 09 augustus1993 begon voor de Kie ATk Para Cdo een nieuwe episode van haar geschiedenis met dit maal als nieuw toneel het grondgebied van Somalië voor de opdracht "UNOSOM III".

Inderdaad, na het vertrek van een ploeg voorwacht op 04 augustus is het per C-130 en op 08 per Boeing op 09 dat 75% van onze mooie eenheid zich verzamelt bevindt te KISMAYO. Alleen het peloton jeeps ontbreekt op het appel, het vervoegt ons op 18 augustus.

 

Kaart van SOMALIË ingebouwd in de hoorn van Afrika.

 

Van laag naar hoog,

- KISMAYO, aanhechtingsplaats;

- KANSUMA, brug over de JUBBA;

- BANDAR SALAM, ons voornaamste kamp;

- AFMADOW, een doorgangspunt;

- BILIS QOQQAANI, "Yankee" base.

 

Op 10 augustus verplaatst de eenheid zich langs de baan en per luchtruim naar BANDAR SALAAM die ons nieuw kwartier wordt op Afrikaanse bodem. Dit kamp te BANDAR SALAAM is gelegen op +/- 100 Km ten noorden van KiSMAYO en +/- 20 Km ten zuiden van JILIB. Het is het centrale punt van onze operatie zone die zich uitstrekt van JAMAAME tot BUALE,  +/- 125 Km lang op +/- 40 Km breedte.

Voor de beveiliging van deze zone , om de ONG (Organismes Non Gouvernementaux) toe te laten hun opdracht van hulp aan de bevolking uit te voeren beschikten we op dat ogenblik over de volgende elementen:

- Een Staf van de Kie;

- Een permanent detachement van +/- 10 personen (Verbinding Officieren, Medisch Personeel,

  personeel voor de Tr verbindingen)

- 4 pelotons met CVRT ( licht gepantserd voertuig op rupsen) met de benamingen "Alpha, Bravo,

  Charlie en Delta".

 

Foto haven van Kismayo.

Zicht op de militaire gebouwen.

Luchtzicht van het Kamp te Bandar (Jilib).

 Fanion van de Kie onder de Belgische Vlag.

Luchtzicht van het Kamp te Bilid Quoqqaani afgelegen in volle rimboe.

Luchtzicht van de Jubba rivier.

 

De maand oktober 93 was zeer intensief voor de Kie ATk.

Inderdaad, de gevechten onder de rivale clans liepen hoog op. Alle elementen van de Kie ATk werden onder vuur genomen door deze clans. Het professionalisme en de saamhorigheid van de Eenheid lieten toe het hoofd te bieden aan deze gevechten en zonder verlies te leiden, met de beradenheid de opdracht uit te voeren onder de permanente druk.

 

De bemanning jeep van de Korps Overste.

De bemanning jeep van de RSM

(met de Korps Overste).

Het Medisch bezoek.

De rij in afwachting van het Medisch bezoek.

De verzorging door Kpl Chef JOIE J-M.

De verzorging door de Adjt Chef BRAECKMAN O.

 

 

Resultaat van fouilleringen in de regio van BILIS.

Een vrijwilliger van de Kie met de aangeslagen wapens.

Het wrak van de jeep van het Escadron Recce,

 Waarbij drie van onze vrienden het leven verloren bij een mijnontploffing.

Uitreiking van geschenken verzameld in het Waalse Gewest door de echtgenote van de 1 Sergeant Majoor Pascal VAN HOYE.

 

Op 09 december, na een korte periode van de overgave-overname met onze Indische vrienden vervoegt de Kie KISMAYO en dit voor 4 dagen onderhoud vooraleer in te schepen op 14 december richting  België.

Heel vroeg op 18 december vervoegde YANKEE op zijn beurt het vaderland. Het is de 1Sgt DELLACHERIE, onze ziekenverpleger, die op 24 in de avond de laatste is die het vaderland vervoegt. De mooiste Afrikaanse ervaring van de Kie is afgelopen.

 

Onderaan enkele bladzijden van VOX 9401 die het einde van de opdracht toelicht.

 

 

 

        

Op 06 april 1994, de voorbereidingen voor de bevelsovergave vonden plaats spijts het gevraagde uitstel van de Korps Overste aan de bevelhebber van de Brigade Para Cdo, de Kolonel SBH. ROMAN.

 

 

#########################

 

 

07 april 94:

Bevelsovergave tussen de Majoor P. LATTAQUE en

de Majoor H. KESTELOOT.

 

De Staf van de Kie ATk was als volgt gearticuleerd:

Commandant van de Kie :     Majoor KESTELOOT H.

Tweede in bevel                 :     1 Luitenant DANTINNE.

Pelotons oversten             :     1 Luitenant HINNEKENS.

                                                      Onder Luitenant GOBLET.

                                                      Onder Luitenant VANDEZANDE.

RSM                                      :      Adjudant DIMANCHE M.

 

De Majoor H. KESTELOOT gedurende zijn herkenning aan het hoofd van de Kie ATk.

Defilé met de (laatste) Korps Overste van de Kie ATk op het einde van de plechtigheid.

 

De ploegen MILAN gedurende het defilé van de bevelsovergave.

 

 

Op 07 april onmiddellijk na de bevelsovergave, de Kie ATk (ingeschreven op de rol), werd op alarm geplaatst voor een tussenkomst in Ruanda ten gevolge van de moord van onze 10 kameraden van het 2 Bn der Commando’s.

De rol van voor-alarm voor tussenkomst in Afrika werd niet nageleefd.

De Kie ATk vervoegde dan uiteindelijk Nairobi (KENYA) op 9 april, waar ze als reserve van de Bde verbleef. Slechts enkele elementen vervoegden kortstondig Kigali voor de beveiliging van het vliegveld met het 2 Bn Cdo.

Op 21 april vervoegt de Eenheid het vaderland na een vals alarm en een tussenlanding te Djibouti, waar een gecombineerde tussenkomst in Burundi in planning was met de Franse Troepen.

 

Personeel van de Kie ATk vol bewondering voor een CA 5 (US) die het rollende materieel overvloog naar NAIROBI in KENYA.

Kamp van de Kie ATk op het vliegveld van NAIROBI.

Parking van de voertuigen klaar voor de opdracht.

 

27 mei 94: ten gevolge van een van de vele herstructureringen van het Belgische Leger, de Kie ATk Para Cdo en het  Escadron Recce Para Cdo smelten samen om een nieuwe eenheid te vormen, het 3 Regiment der Lanciers Parachutisten (3 LP) die ook zal ontbonden worden in 2003.

Ondanks deze samensmelting bleef de stempel van de Kie ATk gedrukt in deze nieuwe eenheid, door het professionalisme van haar personeel en de permanente aandacht geschonken aan de gevechts jeeps.

 

 

Laatste D.O. (DAGELIJKS ORDER) van de Kie ATk.

(Het is het laatste officiële stuk van de Eenheid)

 

 

 

 

 

 

De Korps Oversten

Graad

Naam

Periode

Majoor

de GROOTE Gh. ()

1963-1968

Majoor

VANDERPERRE R. ()

1968-1971

Majoor

GENOT E.

1971-1973

Majoor SBH

MALHERBE P.

1973-1974

Kapitein Commandant

DETRY A.

1974-1976

Majoor

HANOT F.

1976-1978

Majoor

BRIJS U.

1978-1980

Majoor

LAROY H.

1980-1982

Majoor

GERARD

1982-1984

Majoor

NOEL L.

1984-1988

Majoor

de LAVAREILLE Y.

1988-1991

Majoor

LATTAQUE Ph

1991-1994

Majoor

KESTELOOT H.

07 Avril 1994-27 Mai 1994

 

 

De Korps Adjudanten

Graad

Naam

Periode

Adjudant

HAUFMAN

1963-1964

Adjudant

LEIDING M. ()

1964-1971

Adjudant Chef

BRICHARD R.

1971-1984

Adjudant Chef

CARDINAL M.

1984-1987

Adjudant

ETIENNE M.

1989-1991

Adjudant

DIMANCHE M.

1991-27 mai 1994

 

 

De Korps Korporaal

Graad

Naam

Periode

Korporaal Chef

DUBOIS S.

1991-27 mai 1994

  

 

 

B. Galerie van verschillende fotos (zonder classering).

 

Schieten Entac vanaf een jeep Willys.

Pl van Lt Deudon, Marche de Namen in 1967.


Marche du Souvenir in 1969.

Ogenblik van ontspanning gedurende een oefening NATO in Denemarken in 1981

Schootspost Milan op de grond.

Halte gedurende een winter raid in Corsica.

Oefening Milex te M.E.F.

Michel Delsanne en Michel Philippart te Otterburn.

 

 

 

Oefening AMF(L) in Turkije (1985).

Pl ATk op de Russels Cairn (Otterburn)

Beweging Entac in steun van een Bataljon te Otterburn

Schieten Entac te Leopoldsburg

Otterburn, treurige vallei...

Schieten .50

Jeeps Milan voor de inscheping in een   CH-47 (Chinook)

Binnenzicht, wat een comfort...

Ook in vervoer externe.

Afdaling in rappel de Puma.

Test met Sea King.

Oh, wat is het hoog...

Oefening op zee.

Beperkt comfort!!!

Sprong héli bij de US.

10, de rekening is juist...

Gelukkig zoals een vogel,

Doe een mooie reis...

Dit was lang geleden...

Aide-memo voor sommigen...

Mooie herinneringen, niet voor iedereen...

Klaar voor een patrouille te Kin (Zaïre 91).

 

Pl "A" - 1968 - Speed Marche van 16 Km

Pl "A" - 1968 - CE Cdo

Instappen C-119

Aérotransport van een Dodge in een C-119.

Defile van 21 juli 1969.

Marche  "4 dagen van Nijmegen" juli 69. 

Marche  "4 dagen van Nijmegen"  juli 69.

Challenge "PEGASUS" Schaffen 1971.

(Criew-Chief / Adjt Leiding / Maj Genot / 1 Sergeant Scailquin).

Mutsuitreiking aan Pl C te Schaffen in Mei 72.

Denemarken AMF (L) 1981, voorstelling van Kpl Renaud (Cie ATk)  door de Maj Laroy aan Hare Majesteit de Koningin Margareth.

Overgave bevel te Grand-Han op 28 juli 82.

Ontvangst van de Standaard door de Korps Overste.

Overgave bevel te Grand-Han op 28 juli 82.

Neerleggen bloemen aan het monument.

Overgave bevel te Grand-Han op 28 juli 82.

De Kol S.B.H. Verstraeten, schouwt de Cie.

Overgave bevel te Grand-Han op 28 juli 82.

Toespraak van de Korps Overste.

Vuren Entac te Leopoldsburg.

4 jeeps Entac in lijn.

Vuren Entac te Leopoldsburg.

Vuur vanaf de jeep van links.

Manoeuvre AMF (L) Griekenland juni 69,

Verbinding tussen Thessalonique en Kavala voor het eind defile

Manoeuvre AMF (L) Griekenland juni 69.

Voorbereiding defile te Kavala.

Corsika 1970.

Kamping in tent M56.

Corsika 1970.

Sneeuw op de marcheerders.

Turkije AMF(L) 1970.

Vordering in moeilijk terrain.

Turkije AMF(L) 1970.

De Jeeps Entac doorkruisen een afgelegen dorp.

Leopoldsburg 1981.

Positie Milan gecamoufleerd.

Leopoldsburg 1981.

Zelfde positie van dichtbij en in NBC kledij.

Leopoldsburg 1981.

Jeep Milan gecamoufleerd zicht vooraan

Leopoldsburg 1981.

Zicht achteraan.

Leopoldsburg 1981.

Ploeg van de sectie overste.

Bergen Hohne 1981.

Positie Milan op de schietstand.

 

 

 

C. Verschillende badges en kentekens van de Eenheid.

 

 

 

 

 

D. Hoek van de Kie ATk Para Cdo in het Museum der Commando’s.

 

 

 

Dit dossier is de vrucht van een persoonlijk werk, die alleen mij aanbelangd !!!

Ik heb getracht door mijn ervaring van meer dan 20 jaren tegenwoordigheid in deze mooie Eenheid een zo nauwkeurige beschrijving neer te pennen.

 

De foto’s en de documenten zijn afkomstig van oudgedienden en de archieven van het Museum der Commando’s

.

cdomuseum@skynet.be

Marcel Dimanche Adjudant Chef b.d.

Vrije vertaling: Hubert PAUWELS

 

 

 

 

FIN

 

Terug naar de bladzijde in