15. Het Trainingscentrum voor Commando's (CE Cdo).

d15

d15

24ste Korpscommandant van het Trainingscentrum voor Commandoís.

Luitenant-kolonel stafbrevethouder Stefan LINDELAUF is op 30 augustus 1974 geboren te ROESELARE. Hij wordt toegelaten tot de Koninklijke Militaire School in de schoot van de 132ste Promotie Alle Wapens in augustus 1992 en verkrijgt, in november 1996, het diploma van "Licenciaat in de Sociale en Militaire Wetenschappen". Onderluitenant LINDELAUF vervoegt het 3de Regiment Lansiers Parachutisten te FLAWINNE waar hij de functies van Pelotonscommandant Recce en 2de Commandant Eskadron zal uitoefenen. Gedurende deze periode neemt hij deel aan de operaties AFOR, BELUKOS V en BEMAT 2000 alsook aan de evaluatiecommissie voor het nieuwe verkenningsvoertuig. In oktober 2002, muteert hij naar het 2de Bataljon Commando's te FLAWINNE en vervult er de functies van 2de Commandant van de 16de Compagnie en Commandant van de 12de, Compagnie. Hij neemt deel aan de operaties BELUKROKO Xl en AVENIR met het bataljon. Na de Vorming Kandidaat Hoofdofficier, in juni 2008, wordt Kapitein LINDELAUF toegewezen aan het Hoofdkwartier IRC-Regiment Para-Commando als Officier Inlichtingen. Hij wordt vervolgens Commandant van de Schoolcompagnie in de schoot van het Trainingscentrum voor Commando's in september 2010. In juni 2012, wordt Kapitein-commandant LINDELAUF aangeduid om de U.S. Arny Command and General Staff Officer Course te volgen te Fort LEAVENWORTH, KS. Hij neemt vervolgens deel aan de Hogere Stafopleiding in de schoot van het Defensie College te BRUSSEL. Van juli 2014 tot juni 2018, onderwijst hij militaire inlichtingen in het Defensie College en wordt hij benoemd tot deeltijds onderwijsgelastigde aan de Koninklijke Militaire School. In juli 2018 vervoegt hij de U. S. Special Operations Command te TAMPA, FL als liaisonofficier van het (BEL) SOCOM.
22 maart 2019d15

Het Trainingscentrum voor Commandoís zorgt voor de gespecialiseerde vorming van alle paracommandoís.
Het TrgC Cdo is eveneens het Competentiecentrum van Defensie voor de overschrijdingstechnieken van hindernissen, close combat, sniping en overleving.
Zoals de naam duidelijk toont, is het TrgC Cdo een trainingscentrum, voor vele eenheden en scholen van Defensie, zowel belgische als buitenlandse, hoofdzakelijk gericht naar de overschrijding van hindernissen. Het Centrum steunt de eenheden van het SORegt (Special Operations Regiment), in het bijzonder 2 Cdo en 3 Para, in het domein van de vorderingen in het complexe terrein (gebergte, waterlopen,..) tijdens operaties of trainingsactiviteiten.d15

Verantwoordelijk voor de statutaire vormingen.
Zij geeft de Militaire Initiatie Fase (MIF) voor de vrijwilligers para-commando voorzien voor de gevechts eenheden. Zij vormt de officieren, onderofficieren en soldaten van de eenheden met paracommando capaciteit in de bevelvoeringstechnieken aangepast aan de opdrachten voor paracommandoís. Zij zorgt voor de fysieke, professionele en technische vorming van de kandidaten para-commandoís in het kader van de speciale operaties toegewijd aan de eenheden van het SOR (Special Operations Regiment) en aan de eenheden met paracommando capaciteit (genie, artillerie, medische dienst,Ö).d15

Verantwoordelijk hoofdzakelijk voor de complementaire vormingen. Zij voorziet bijkomende vormingen ten voordele van Defensie zoals : close combat, voorklimmer, onderrichter commando, overleving, camouflage en sniping. Zij heeft tevens tot opdracht de kandidaten paracommandoís te vormen voor het overschrijden van zowel rotsen als waterlopen. Daarenboven steunt zij het SORegt (Special Operations Regiment) en de eenheden van de Land Component met hulpploegen voor de overschrijdingen in het complexe terrein (gebergte, waterhindernissen,...).

 

Operationele Inzet van het Centrum.

1965-1990
1967-1994
1997, 1998
2000, 2001
2001, 2003
2008, 2013, 2015
2008-2010, 2015
2010
2014
2015
2016, 2017, 2018
2016-2018
2018

Kota-Koli ZaÔre
Bigogwe Rwanda
Oost-SlavoniŽ
Kosovo
Benin
Kindu DRC
Antarctica
Buta DRC
Gitega Burundi
Middellandse Zee
TunisiŽ
OVG BelgiŽ
Niger


    volg ons op Facebook

The-Commando-Training-Center-Marche-Les-Dames-Belgium

d15

 

 

Terug naar de bladzijde Index