exit
12. Het Museum der Commando’s gedetailleerd.
 

goatley

 

panel 1                                                                         panel 2

 

 

Opgericht op aanvraag van Luitenant Generaal Pierre ROMAN, MC, Stafchef van de Landmacht en Commando Officier in 1942, werd het Museum der Commando’s op 4 juli 1980 door Mevrouw Pierre ROMAN ingehuldigd in tegenwoordigheid van Generaal b.d. Baron Georges DANLOY, KCVO, MBE, eerste bevelhebber van de eerste Belgische Commando Eenheid, de « 4th Troop of Nr 10 Inter Allied Commando » opgericht in Engeland in juli 1942.

 

Het Museum illustreert alleen de geschiedenis van de Belgische Commando’s van 1942 tot heden. Alles wat men ziet werd aan het Museum geschonken en heeft een directe of indirecte verbinding met de Belgische Commando’s.

 

Het verzamelde materiaal dat nu eens chronologisch, dan weer thematisch wordt voorgesteld, is gespreid over negentien lokalen die elkaar opvolgen maar verschillende afmetingen hebben, elk lokaal kreeg een nummer en een specifieke naam.

 

1. De Erezaal.

Men vindt er de foto’s van de Korps Oversten, de Korps Adjudanten (RSM) en de Korps Korporaals van het 2 Bataljon der Commando’s, rechtsreeks erfgenaam van de “4th Troop“, de badges van de  verschillende  Commando Eenheden die nu nog bestaan en deze die ontbonden werden, de namen van de Commando’s die sneuvelden op het slagveld of in bevolen dienst gestorven zijn en een speciale plaats voor de eerste aalmoezenier van de Commando’s "Padre Louis CORBISIER".

Te zien :                           - De hoek bevelvoering                                                          - De hoek Aalmoezenier L. Corbisier

cdc padre

           

 

De Stichter.

De Kapitein Georges DANLOY, later Generaal Majoor b.d. Baron DANLOY, stichter van de Belgische Commando’s is overleden op 19 oktober 1999, een bijzondere plaats is hem voorbehouden.

Te zien :  - een belangrijke plaats wordt aan zijn herinnering besteed ;

 

 

            - voor de parade ground is een monument aan hem gewijd ;

                - de herinneringsplaat op het monument.

 

2. De Reizen.

De Belgische Commando's hebben veel gereisd en reizen nog: om te antwoorden op het bevel van de Belgische regering te Londen hebben de stichters Engeland vervoegd vanuit alle hoeken van de wereld, vele van hen, vooraleer zich als vrijwilliger te kunnen melden, hadden al een lange en gevaarlijke tocht achter de rug, die hen van het bezette België naar Engeland bracht langs Frankrijk, Spanje en Portugal om. De Eenheden hebben verschillende opdrachten uitgevoerd: gevechten ( aan de zijde van de geallieerden ), humanitaire opdrachten, zowel voor België, de ONU of de NAVO, vooral in Europa en Centraal Afrika. Een groot aantal Commando’s waren vrijwilliger voor het Belgisch Luxemburgs Korps gedurende de oorlog in Korea.

Te zien : -

 

 

 

3. De Oprichting (drie lokalen 3A, 3B, 3C).

3A: In 1942, op voorstel van de Engelsen, neemt de Belgische Regering te Londen de

beslissing een Belgische eenheid op te richten in de schoot van het “N° 10 Inter Allied

Commando”. Op 27 juli wordt de “4th Troop” opgericht.

Onder het bevel van de Reserve Kapitein Georges DANLOY wordt de “troop” ingekwartierd te Abersoch in het Land van Galles waar bij gebrek aan kazernes, en volgens de traditie van de eerste Commando’s, nemen ze intrek bij de burgers.

Te zien :  - De stichters  (September 1942).

 

 

3B: Einde augustus gaat zij naar Achnacarry om er de zware training te ondergaan, die

aan zijn leden toelaat de “Groene Muts” te veroveren.

Te zien : Een reproductie van het in SPEAN BRIDGE (SCHOTLAND) opgerichte monument staat tentoon.

 

3C: In het derde lokaal, een “Goatley”, plooibare roeiboot gebruikt door de Commando’s,

tijdens de oorlog en tot in het jaar 57. In februari 1957, gedurende een demonstratie voor de Generaal NORSTAD (SACEUR), kantelt een boot en verdrinken drie personen. De boot wordt uit de training genomen om veiligheidsredens. Het tentoongestelde exemplaar (het enige in België) werd aangekocht, dank zij een intekening, aan de welke meer dan 660 leden van de Commando’s familie hebben bijgedragen.

Te zien : Een « Goatley ». 

 

 

4. De Veldtochten.

In december 1943 is de "4th Troop" in Italië en is aldus de eerste Belgische Eenheid van de Belgische Landmacht om de strijd te hervatten, na de capitulatie van het Belgische Leger in 1940.

Te zien: - de laders van het machinegeweer die het leven van Sgt ANNEZ de TABOADA

                   hebben gered;

 

                - een exemplaar van de kledij van een kloostergemeenschap van Montenero, die

                  aan sommigen de gelegenheid gaven zich in de sneeuw te camoufleren,

 

                - het veldbed en de stoel van dokter VANPEPERSTRAETE F.

 

In maart 1944 is ze in actie op het Eiland Vis in Joegoslavië aan de zijde van de partizanen van TITO. Na zijn terugkeer in juni in Engeland, te laat om deel te nemen aan de ontscheping, neemt ze deel op 1 november 1944 aan de eerste aanvalsgolf gedurende de ontscheping en de verovering van het Eiland Walcheren. Het eiland is overmeesterd na 9 dagen zware gevechten.

 

In april 1945 bevindt de "4th Troop" zich met een beveiligingsopdracht in het Noorden van Duitsland en op zoek naar de Belgen die het nazi uniform hadden gedragen. De Majoor SBH HELLEBAUT, hoofd van het « Waalse Legioen » werd door hen aangehouden en onder de bewaking van Majoor DANLOY naar België overgebracht.        

Te zien :    - de curvimeter van de Chef van het “Waals Legioen”.

 

Vier Commando’s lieten hun leven tijdens de veldtochten:

Kpl MAIRESSE M. – Lt DETON A. – Lt MENY A. – Kpl DIVE F.

 

5. Na de Oorlog.

In september 1945 keert de "4th Troop" terug naar België en installeert zich te Marche-les-Dames en Namen en later in Seilles. Ondertussen had ze de benaming "Regiment Commando" gekregen.

- 1946: Het Regiment krijgt een Standaard.

- 1947: Het opleidingscentrum voor Commando’s wordt officieel opgericht :

zijn tentoongesteld, een kayak uit tentzeil en een meer recente uit polyester, alsook verschillende soorten materiaal, die voor de opleiding in het centrum worden gebruikt.        

Te zien :       - linnen kayak                                                                                 ;                                     een meer recente uit polyester

 ;                                     cockelshell

  

- alsook verschillende soorten materialen, die voor de opleiding in het Bekwamingscentrum

  worden gebruikt.

 

- 1950: Vele Commando’s zullen zich als vrijwilligers melden voor Korea en het Regiment Commando zal gelast worden met de opleiding van het kader alsook van de versterkingen van het "Bataljon van Belgische Vrijwilligers voor Korea".

 

- 1951: Het Regiment Para Commando wordt opgericht. Luitenant Kolonel Georges DANLOY zal er de eerste bevelhebber van zijn.

Te zien : Twee soorten valschermen illustreren het nieuwe aspect van de opleiding van de Commando’s.

 

 

Te zien : training op de citadel te Namen, een fictieve mitrailleuse die het geluid van het schieten verwekt en de vlam illustreert door een ingebouwd fietslicht. Tot in de jaren 60 bestonden alleen de blank patronen “Bull Blank” met kop in hout. 

       

6. De Humanitaire Opdrachten.

In 1953 begint het Afrikaanse avontuur in Belgisch Kongo en meer bepaald in Kamina en daarna Kitona.

Wanneer onze Kolonie een onafhankelijke staat wordt, betekend dit de aanzet van een reeks humanitaire tussenkomsten waarin de Commando's betrokken worden:

- 1960 op verschillende plaatsen in Kongo (drie Commando’s vallen in hinderlagen van de$

   P.F. tussen Bunia en Mongbwalu en worden gedood: Cdo DELAHAUT, Cdo HOSSELET

   en Cdo SOSNOWSKI. De Cdo RENARD wordt door het Nationale Kongolese Leger in

   januari 61 te Kisenyi vermoord;

- In 1964 te Stanleystad samen met het 1ste Bataljon Para;

- 1974 in de Sahel;

- in 1978 in Shaba ( zie een reeks buitgemaakte wapens);

- in 1990 in Rwanda;

- in 1991 in Zaïre.

Te zien :  - Verschillende stukken die werden meegebracht tijdens deze operaties

                  zijn tentoongesteld.

 

               

Een rollende veldkeuken met de mogelijkheid voor 300 personen te koken werd met

     veel moeite binnen gebracht.

 

 

 

 

7.  L'O.N.U.

In 93 neemt het 2de Bataljon Commando samen met de Batterij Para Cdo deel aan de opdracht "UNOSOM" in Somalie, onder het schild van de V.N. en dragen de blauwe muts. De Kompagnie ATk en de 14de Kompagnie Genie Para Cdo nemen onder dezelfde omstandigheden aan "UNOSOM II" deel en dragen de blauwe muts. Een reeks buitgemaakte wapens uit deze periode zijn hier tentoongesteld. In maart 94, lost het 2de Bataljon Commando het 1ste Bataljon Para af te Rwanda voor de opdracht "UNAMIR" weer onder de blauwe muts.

Te zien : - Een reeks buitgemaakte wapens uit deze periode is hier tentoongesteld.

 

Op 7 april worden 10 Commando’s van het Peloton Mortieren op beestachtige wijze vermoord door soldaten van het Rwandese Leger: Lt LOTIN Th. – 1Sgt LEROY Y. – Kpl BASSINNE B. – Kpl DEBATTY A. – Kpl DUPONT Ch. – Kpl LHOIR S. – Kpl MEAUX B. – Kpl PLESCIA L. – Kpl RENWA Ch. – Kpl UYTTEBROECK M.

Te zien : - een gedenkteken ter herinnering van hen bevindt zich in deze zaal.

 

 

In 1999, het 2 Bataljon der Commando’s, de Veldartillerie Batterij Para Cdo, de 14 Kompagnie Genie Para Cdo en de 210 Kompagnie Log Para Cdo nemen deel aan de NAVO opdracht in Albanië en in Kosovo : « AlliedHarbour ».

Te zien  : - alsook en voertuig AS24, gebruikt tussen 1964 en 1968 door de Bataljons.

 

- een Duits Antitank kanon gebruikt gedurende de oorlog 40-45 terug uit Joegoslavië.

  Dit kanon werd buitgenomen door het Joegoslavische leger en er blijven weinig

  exemplaren in omloop.

 

 

 

8. De Evolutie.

Na de Afrikaanse periode wordt aan het Regiment Para Cdo een grotere rol toebedeelt op het Europese operatiegebied, het 2de Bataljon Commando wordt op drie Fuseliers Compagnies gebracht. De Antitank Compagnie wordt gecreëerd in 1963 (ze wordt op 27 mei 94 ontbonden) en de Veldartillerie Batterij in 1973, een van haar howitsers wordt in deze zaal tentoongesteld.

  

In 1992 wordt een Genie eenheid opgericht onder de benaming van 14de Compagnie Genie Para Cdo en in 1994 twee nieuwe eenheden met Commando tradities: de 35ste Luchtdoel Batterij Para Cdo en de 210de Logistieke Compagnie Para Cdo.

 

Ten gevolge van opeenvolgende hervormingen werden spijtig genoeg alle logistieke eenheden ontbonden. Het kanon 105 mm(US), gefabrikeerd in 1942 werd door de Batterij Para Cdo gebruikt van 1974 tot 1998.

 Te zien : - een van haar howitsers wordt in deze zaal tentoongesteld.

 

        

 

Andere oefenterreinen zijn nu beschikbaar, namelijk te Benin in 2001, van waar de 14 Cie Gn Para Cdo deze tentoongestelde prauw heeft meegebracht.

 

pirogue

 

Zaal 9 In het begin der jaren 50, en dit om de gekende firma MINERVA die voertuigen bouwde voor de oorlog te redden, bestelde de Belgische regering jeeps voor het leger die onder de licency Land Rover werden gebouwd. Het tentoongestelde exemplaar was gedurende jaren het voertuig van de bevelhebber van het 2de Bn Cdo.

Te zien : - Tentoongestelde jeep's, een Iltis "type" Kie ATk in Somalie en de Land-Rover van Kommandant 2 Bn Cdo.

 

 

 

To be translated En 1976, les para commandos recrutent leurs premières volontaires de carrière féminines.

vcf

 

to be translated: Depuis novembre 2004, le bataillon participe régulièrement aux missions OTAN en Afghanistan et ONU au Liban.

Un coin du Musée retrace ces différentes missions.

 

 

10. Opdracht “Toekomst”.

Van januari tot juni 2004 is het 2 Bataljon de Commando’s gelast met de opdracht een brigade op te richten te Kisangani (ex Stanleyville) (RDC), bijgestaan door onderrichters in specifieke domeinen en tevens door militairen uit andere landen ( LU - FR – GE ). Per rotatie van 120 manschappen om de twee maanden heeft gans het bataljon de kans gekregen terug, en dit voor de eerste maal na de moord van de 10 Cdo’s te Kigali op 07 april 1994 in Rwanda, de Afrikaanse bodem te betreden. De opdracht werd een succes.

Te zien :  - Een verkleint model  van een visplaats op de rivier;

 

 

- Een mannequin in de kledij van de Speciale Groep Presidentiele Veiligheid (GSSP).

 

 

11. AMF & C119.

In 1964 besliste de Stafchef van de Landmacht, de Belgische bijdrage aan het AMF(l) (Allied Command Europe Mobile Force (land)) (Het Landcomponent van de Mobiele Strijdmacht van het Geallieerde Commando in Europa) voortaan door het Regiment Para Cdo te laten uitvoeren.

 Van dan af nemen de Commando’s regelmatig deel aan oefeningen samen met de Duitsers, de Amerikanen, de Engelsen, de Canadezen, de Hollanders, de Italianen en de Luxemburgers, in Denemarken, Griekenland, Italië en Turkije. AMF(l) werd in 2002 ontbonden.

Te zien :  - Panelen en foto's die de verschillende oefeningen weergeven;

 

11a_Missions

 

Gedurende meer dan twintig jaar was de 15 Wing Transport van de Belgische Luchtmacht te Melsbroek uitgerust met de C119 (Flying Boxcar) en dusdanig gebruikt voor de parachutage van personeel en materiaal. Een eerste groep van 116 Commando’s behaalden het brevet Para in juli en augustus 1954.

Reproducties van afwachten in de deur, moment van de waarheid, eerste van de stick (stick leader) met de sprong onderrichter (Despatcher), opening van het valscherm en lading van de C119.

Geluidsband van de vlucht en bevelen ter voorbereiding van de sprong.( in het Engels )

 Te Zien : - Het moment van de waarheid: de eerste van de stick (stick leader) met de sprongonderrichter(despatcher)

Package MILAN voor RavAir.     

 

 

12. Amfibie.

De Commando’s specialiseren zich in de opdrachten amfibie en zijn onder andere uitgerust met aanvalsboten ( boat MK III, zie zaal 3C ) en ze gebruiken ook opblaasbare boten ( dinghie’s ). Na het ongeluk in februari 1957 worden nog alleen opblaasbare boten gebruikt.

Te zien :  - Twee actevle dinghie's (type zodiac), een 5 plaarsen en 8 plaatsen.

 

 

13. Command Post (CP ).

De tent werd vervaardigd uit delen van een grotere tent (40/50 ), ze kon in het verleng van een jeep geplaatst worden.

Te zien :  - Voorstelling van een command post met zijn radio's;

 

- Een  waaier van verschillende radioposten waaronder de gekende ANGRC9 ;

               

- Een stroomgenerator voor de verlichting ;

 

          - Lampen Petromax in geval van uitvallen van de generator  ;

 

 

14. Hulppost / Mortier 4”2 in stelling.

In het begin uitgerust met de mortier 3 duim (zie zaal 5) werd het peloton mortier in de jaren 50 uitgerust met mortieren 81 mm (zie zaal 5) en mortieren 4”2 waarvan u hier een exemplaar in stelling kunt bewonderen.

Voorstelling van een hulppost te velde, behalve kleine verzorgingen is de opdracht vooral voorzien uit het triëren van zware gekwetsten voor hun afvoer naar de achterste lijnen.

Te zien : - Een mortier 4"2 in schietstelling ;

  

 

- Een hulppost te velde.

  

 

 

15. WALCHEREN.

Uitbeelding van een Nazi observatiepost te Walcheren (zie foto links bij de ingang van de zaal). Het zicht rond de bunker werd gratis verwezenlijkt door Mevrouw Marie-Sophie JOIE, Directrice van de Academie voor Schone Kunsten te Vresse sur Semois.

 

De voorwerpen (roest) werden opgegraven door de Heer Alexis LAYKOFF in de gevechtszone van de Commando’s 4th Troop in november 44 te Walcheren.

Te zien :  - De hoek Bunker "Walcheren";

 

 

      - De hoek verschillende voorwerpen.

 

 

16. Illustraties.

Schilderijen of verzamelingen verwezenlijkt door Commando’s.

Te zien :  - Zicht op de gang met zijn schilderijen.

 

 

 

17. Logement te velde.

Tentzeil voor twee personen logement te velde. Models 56, 70, 2000.

Te zien :  - Een tent M56.

 

Te zien :  - Inhuldiging van de Kaai "Regiment Commando".

 

 

 

18. Kamer.

Uitbeelding van een gedeelte troepenkamer op de citadel te Namen, de kachel werd geschonken door de 4 CRI van Leopoldsburg, waarschijnlijk het laatste ex in België. Hij moest uitgedoofd worden elke avond om 22 uur (volledig leeg gemaakt van de warme as) en pas opnieuw aangemaakt worden om 06 uur in de morgen. De bedden, kasten, tafel en bank zijn de oorspronkelijke alsook de lamp die afkomstig is van een der kamers op de citadel.

Te zien :  - De hoek "kamer".

 

Te zien :  - Het cachot.

         

 

19. Bibliographie & Boetik.

Sinds het bestaan van de Commando’s hebben hun daden en tussenkomsten grote belangstelling verwekt vanwege de media’s en uitgevers. Een paneel met uitgegeven boeken die hen aanbelangen.

 

 

 

  Terug naar de bladzijde index