08. Vanaf 1962 tot op heden.

 Vanaf 1962 worden de organisatie, de opleiding en de uitrusting van het Regiment  Para-Commando gericht naar de NAVO-opdrachten, zonder nochtans de specifieke aspecten van de karakteriële en fysische vorming, noch de taktische en technische training van de Para-Commando te verwaarlozen.

Buiten de typische Para-Commando maneuvers en oefeningen, werkt het 2de Bataljon Commando dan ook meermaals samen met het 1(BE) Korps in de DBR, of nog, tijdens nationale of gecombineerde maneuvers, met de Binnenlandse Strijdkrachten.

Om deze opdrachten uit te voeren ontvangt het Bataljon een bewapening, een vervoer en materiëel dat beter aangepast is aan de Europese theaters.

Op 1 maart 1963 wordt in Flawinne, waar ze dus samenwoont met het 2de Bataljon Commando de "Compagnie Antitank Para-Commando" (Cie ATk Para-Cdo) opgericht.

Gedurende deze periode worden de eenheden van het Regiment, later Brigade, en vooral onze "Commando’s", meermaals ingezet bij humanitaire opdrachten in AFRIKA, AZIË en zelfs in EUROPA.

 

1964 STANLEYVILLE (RED & BLACK DRAGON)

Van 24 tot 27 november 1964 neemt de 12de compagnie van het 2de Bataljon Commando, samengesteld uit 134 manschappen (7 Officieren, 18 Onder-Officieren en 109 Korporaals en Soldaten) deel in versterking van het 1 Bataljon Parachutisten.

 

1974 SAHEL (NIGER)

In samenwerking met de 15de Wing zal het Regiment Para-Cdo vanaf 1973 tussenkomen voor het droppen van 520 ton voedsel. Deze tussenkomst is noodzakelijk om de nomade bevolking bij te staan die erg te lijden heeft van de droogte en waarvan de kudden uitgedund worden zodat ze naar het zuiden moeten emigreren waar ze zich in kampen hergroeperen.

In een tweede tijd worden tussen augustus en september 1973, door een militair detachement van niet-Para-Commando’s bevolen door Majoor L. Verstraeten, 1805 ton voedsel verdeeld.

Het volgend jaar wordt deze operatie hernieuwd met personeel dat uitsluitend tot het Regiment Para-Commando behoort.

In maart 1974 vertrekken 18 voertuigen uit Belgïe, met een dertigtal Para-Commando’s van het 3 Bn Para, en brengen 40 ton voedsel ter plaatse.

Er volgen nog twee detachementen die instaan voor het transport van het voedsel :

- een detachement van het 1 Bn Para bevolen door Majoor R. VERBEKE;

-  een tweede detachement van het 2 Bn Commando bevolen door Majoor J. CELIS.

  

1978 KOLWEZI (RED BEAN)

De helft van het 2de Bataljon Commando en de "Compagnie Antitank Para-Commando" nemen in mei 1978 deel aan de humanitaire operatie te Kolwezi in SHABA (ex-KATANGA) om hulp te bieden aan de Europese bevolking. 

 

1979 KITONA (GREEN APPLE)

In febuari 1979 wordt het 2de Bataljon Commando, onder bevel van Luitenant Kolonel SBH

DE CLERCK, naar Zaïre (ex Belgisch Kongo) gestuurd om de "Forces Armées Zaïroise" (FAZ) te onderrichten gedurende een periode van 6 weken. 

 

1988 PERZISCHE GOLF (OCTOPUS)

In september 1987 nemen 2 manschappen van de Cie ATk Para-Cdo (1 Onderofficier en 1 vrijwilleger) als schietploeg MILAN deel, aan boord van een schip van de Zeemacht, aan de operaties in de Perzische Golf.

 

1990 KIGALI (GREEN BEAM)

Onder het bevel van Luitenant Kolonel VAN DE WEGHE neemt gans het 2de Bataljon Commando in november 1990 deel aan een humanitaire operatie in RWANDA teneinde de evacuatie van buitenlanders te beschermen.

 

1991 IRAK (BLUE LODGE) 

Personeel van verschillende eenheden van de Brigade Para-Commando hebben tussen 23 mei en 28 juni 1991 deelgenomen aan de internationale hulpactie "Provide Comfort", door de Verenigde Staten op touw gezet in het noorden van Irak.

 

1991 ZAÏRE (BLUE BEAM)

In de schoot van de Brigade Para-Cdo neemt de Cie ATk Para-Cdo van 24 september tot 4 november deel aan een humanitaire operatie in ZAÏRE.

Ze neemt onder andere deel aan beschermings-en veiligheidsopdrachten in Kinshasa, Moanda, Boma, Matadi en Kikwit.

Van 28 oktober tot 22 november wordt de 16 Cie (120 manschappen) van het 2 Bn Cdo overgebracht naar Libreville in Gabon om als reserve te dienen voor de bevelvoering van de interventiemacht en eventueel geparachuteerd te kunnen worden in ZAÏRE in geval een escorte van een evacuatie in moeilijkheden zou verkeren. De Compagnie werd uiteindelijk nooit ingezet.

 

1991 Het Régiment Para-Commando wordt verheven tot de rang van

"BRIGADE PARA-COMMANDO".

 

 1993 BRAZZAVILLE (SUNNY WINTER)

Van 20 januari tot 24 februari 1993 wordt de Cie ATk Para-Cdo, samen met een detachement van de Brigade Para-Cdo, in plaats gesteld te Brazzaville (ex Franse Kongo) om eventueel te kunnen helpen bij de evacuatie van onze landgenoten uit ZAÏRE bij een nieuwe verslechtering van de lokale politieke toestand. Na een dertigtal dagen “standby”, en na als achterwacht gebleven te zijn, vervoegt de eenheid het land. 

 

1993 SOMALIE (RESTORE HOPE- UNOSOM ,II & III)

Het 2de Bataljon Commando, samen met de Batterij Para-Commando, neemt deel aan de tweede opdracht in Somalie na het 1ste Balaljon Parachutisten.

Zij zijn de eerste eenheden van de Brigade Para-Cdo die de blauwe UNO muts dragen van april tot augustus 1993.

De Cie ATk Para-Cdo neemt van augustus tot december 1993 deel aan de derde rotatie als versterking van het 3de Bataljon Parachutisten.

Voor deze gelegenheid word de Cie ATk Para-Cdo omgevormd op CVRT (gepantserde verkenningsvoertuigen). Een verkennings peloton op jeep wordt insgelijks ter beschikking van het 3 Bn Para gesteld.

 

1994 KIGALI (UNAMIR – SILVER BACK)

In 1994, van 20 maart tot 21 april, neemt gans het 2 Bn Cdo, onder het bevel van Luitenant Kolonel SBH DEWEZ, deel aan de operatie ONU UNAMIR in RWANDA.

Tengevolge van het uitbreken van de burgeroorlog wordt deze opdracht vroegtijdig beeindigd.

Op 7 april wordt het Bataljon zwaar getroffen door de moord op tien Commando’s.

Ondanks deze schok behoudt het personeel van het Bataljon zijn koelbloedigheid en speelt een belangrijke rol bij de evacuatie van buitenlanders in samenwerking met de Brigade Para-Commando.

De Bij Aie Para-Cdo en de Cie Atk Para-Cdo nemen deel aan deze laaste operatie die “SILVER BACK” wordt gedoopt.

 

1997 BRAZZAVILLE (GREEN STREAM)

Van 19 april tot 1 juni 1997 neemt gans het 2de Bataljon Commando deel aan de operatie “GREEN STREAM” in CONGO-BRAZZAVILLE (Pointe-noire) in het vooruitzicht van de evacuatie van de buitenlanders, gecoördineerd door de Brigade Para-Commando, en dit ten gevolge van de moeilijkheden ontstaan bij de machtssrijd tussen het regime van MOBUTU en KABILA.

 

1999 ALBANIE (UFOR-ALLIED HARBOUR-BELLSSAGROUP)

Van 17 april tot 21 juli 1999 is het 2de Bataljon Commando aangeduid als pilooteenheid van BELLSSAGROUP.

De 594 ingezette militairen komen hoofdzakelijk uit eenheden van de Brigade Para-Cdo.

Dit detachement wordt ontplooid in de omgering, van de haven van Durrës (ALBANIË) van waaruit verschillende opdrachten worden uitgevoerd naar de grens van KOSOVO (Kukës) om, in een eerste tijd, de uitgeweken bevolking te evacueren om ze dan later terug te brengen.

Bij deze laaste opdrachten is het Bataljon, onder het bevel van Luitenant Kolonel LATTAQUE, de eerste Belgische eenheid die in KOSOVO doordringt.

 

2002-2003 KOSOVO

Van 25 november 2002 tot 03 april 2003 nemt het 2de Bataljon der Commando’s, onder het bevel van Luitenant Kolonel SBH MAES, deel aan het verzekeren en behouden van de vrede in KOSOVO.

Het Bataljon is gehuisvest te LEPOSAVIC.

Ter ondersteuning van en in samenwerking met UNMIR en zijn politie vormt ze de BELUKROKO XI Battle Group.

 

2004 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)

Van 30 januari tot 21 juni, onder het bevel van Lieutenant Kolonel Stafbrevethouder (SBH) P. Laureys, werd het 2de Bataljon der Commando's ontploid in Demokratische Republiek Congo (RDC) (Ex Zaïre, ex Belgisch Congo) voor een opdracht van aanleren van "PSO" (Operaties voor het behouden van de vrede) aan de 1ste Congolese Brigade (drie Bataljons) in het kader van de heropbouw der Congolese strijdkrachten.

  

2005 AFGHANISTAN (RENFORT ISAF) 

Van november 2004 tot februari 2005 een detachement  (25 man) van het 2 Bataljon der Commando's is in versterking van het  1 Bataljon Parachutisten voor de periode van verkiezingen ter plaatse.  

 

2008 AFGHANISTAN (ISAF 16)

Van 03 maart tot begin juli 2008, onder het bevel van Commandant Xavier Van de Werve, het 2 Bataljon der Commando's als piloot eenheid, levert het grootste aantal personeel van het detachement bescherming van het vliegveld te Kaboel.

 

2009 LIBAN (BELUFIL 10)

De 16 Kompagnie van het 2 Bataljon der Commando's neemt deel aan opdracht BELUFIL 10 in het zuiden van LIBANON in het kader van de Tijdelijke Macht van de Verenigde Naties in Libanon (FINUL) van midden oktober 2009 tot einde februari 2010.

Met hun collega's, afkomstig van de andere eenheden bestaat hun opdracht hoofdzakelijk uit het waarborgen van de veiligheid van het belgische contingent, zowel binnen de installaties van, het Kamp SCORPION in TIBNIN als gedurende de opdrachten ontmijning van de Genie-Troepen, of gedurende de verschillende konvooien en verplaatsingen. Ze staan onder het bevel van het 11 Bataljon Genie.

 

2009/2010 AFGHANISTAN – KUNDUZ ( OMLT )

Van 29 december 2009 tot begin juli 2010, het bijna totale personeel van de Staf van het Bataljon, eveneens een groot deel kader en Commando’s van de 12 Kompagnie en de Staf en Diensten Kompagnie waren ontplooid te KUNDUZ, in het noorden van AFGHANISTAN. Hun opdracht, uitgevoerd in het kader van ISAF en OMLT ( Operational Mentoring & Liaison Team ) genoemd bestondt er uit een Gevechts-Bataljon van het Nationale Afghaanse leger te encadreren, in de eerste plaats in de planning en de leiding van hun operaties in de strijd tegen de Talibanen, maar ook, in functie van de gunstige gelegenheden en de beschikbare tijd, de opleiding en de training van de Afghaanse eenheden.

 

2010/2011 BUTA 65

Van 21 november ( 12 op 34 zijn op 21 november vertrokken ) tot 11 december 2010,  in feite: 13 (2Cdo) en 3 (CE Cdo) zijn op 09 november vetrokken  + de Cdt MAURER op 08 november, iedereen heeft  België vervoegd op 18 december 2010 ) een detachement van het 2 Bataljon der Commando’s en Congolese militairen, onder het bevel van Majoor Thierry LANDAS, zijn in het noordwesten van de RDC op expeditie om een helikopter H-21B en de drie Belgische bemanningsleden te zoeken die in 1965 verdwenen in het evenaarswoud in de streek van BUTA.

 

2011/2012 URR 2

         URR 2 (Unité de Réaction Rapide/Snelle Interventie Eenheid 2) (URR 1 werd uitgevoerd door het 3 Bn Para), van begin oktober 2011 tot begin april 2012, 72 Commando’s van het 2 Bataljon der Commando’s verblijven te KINDU, (te paard op de Lualaba rivier, in de MANIEMA) in RDC (Democratische Republiek van Congo), 11 bijkomende militairen in versterking voor bepaalde functies (oa: dokter, enz.), onder het bevel van de Korps Overste, de Luitenant Kolonel Stafbrevethouder Jean-Marc VERMEULEN.

         De opdracht bestaat uit de opleiding van het Congolese 322 Bataljon Commando en dit gedurende zes maanden, dit Bataljon zal nadien zijn garnizoen te LOKANDU vervoegen.

         Om toe te laten aan een maximum personeel van het 2 Bataljon der Commando’s deel te nemen aan deze opdracht zal ze uitgevoerd worden in drie rotaties van elk twee maanden.

2014 RDC: Train The Trainer  

In 2014, onder het bevel van Luitenant Kolonel SBH Vincent Pierard, het 2 Bataljon der Commando’s heeft Congolese instructeurs gevormd die daarna de opleiding van het personeel in versterking van de eenheden URR (Eenheden Quick Reaction) van het Regeringsleger hebben verzekerd

April 2015 HOMELAND  

Sinds april 2015 neemt het 2 Bataljon der Commando’s deel aan de opdracht Homeland: beveiligen van verschillende punten in onze hoofdstad ten gevolge van de groeiende bedreiging van het terrorisme.

 

 

Terug naar de bladzijde in