07. 1953-1962, de Afrikaanse periode.

Op 15 april 1953 scheept een eerste groep van 44 Para-Commando’s in op de T.N.A. Kamina met bestemming Belgish Kongo.

 Hun terugkeer is voorzien op 1 december 1953 en ze krijgen de naam van "VERKENNINGS DETACHEMENT".

Dit detachement, samengesteld uit 4 Officieren, 8 Onder-Officieren en 32 Korporaals en Soldaten, zal dus 6 maanden doorbrengen op de basis van Kamina, in onze vroegere Kolonie, om er de installatie voor te bereiden van de volgende detachementen en het trainigsprogramma, uitgewerkt voor Afrika, proefondervindelijk op punt te stellen.

Op 9 november 1953 scheept een eerste belangrijk detachement van moederlandse strijdkrachten, bestaande uit 330 Para-commando’s (één Compagnie Parachustist, één Compagnie Commando en een Recce peloton), op zijn beurt in te Antwerpen voor een verblijf van zes maanden in de kolonie.

De reizen verlopen over zee aan boord van het troepentransportship TNA (Transport Naval Auxiliaire) KAMINA (A-957) tot Moanda (Belgisch Kongo) van waar een luchtbrug het personeel overbrengt naar de basis van Kamina.

Elk Bataljon van het Regiment zal zich dan om beurt naar Afrika begeven voor een periode van ongeveer zes maanden.

Na de ordehandhavings en bevrijdingsoperaties naar aanleiding van onlusten bij de onafhankelijkheid van Kongo alsook RWANDA en BURUNDI (1959-1962), keren alle Eenheden Para-Commando terug naar Belgïe.

In 1964 aanvaardt Belgïe om bekwaam personeel te leveren voor het oprichten van een trainingscentrum Commando in Zaïre.

Vanaf 1965 gaat Luitenant Gaston Bebronne aan de slag, samen met een ploeg onderrichters Para-Commando. Ondanks talrijke moeilijkheden slagen zij erin een militair kamp te bouwen in Kota-Koli, voorzien van logementen, koordenpistes en hindernisbanen, klimsporen en zelfs een landingsbaan voor C-130. Door gebruik te maken van de vallei van de Ubangi stellen ze een opleidingsprogramma op.

Vanaf 1966 wordt de Commando-training ononderbroken voortgezet tot in 1990, jaar waarin Belgïe zijn militaire technische hulp aan Zaïre opzegt.

Majoor Michel van Emrik zal de laaste commandant van het Kamp zijn.

 

Commando kenteken Zaïre.

 

 

Terug naar de bladzijde index